Imperian Loza

Imperian Loza

IMPERIAN Loza proizvedena je odabirom samo jedne sorte kvalitetnog grožđa Muuskat Hamburg.

Proizvod je nastao na tradicionalan način ,destilacijom fermentisanog kljuka grožđa, u uslovima savremene tehnologije.

Puni se i pakuje u jednu vrstu boce kao ekonomik pakovanje.